Zdravotní rizika hrozící při používání telefonů.


Možná si říkáte, že používáním mobilního telefonu se nemůže kromě závislosti na sociálních sítích stát nic horšího. Záření z mobilů však není úplně neškodné, přičemž nejvíce ohroženou skupinou obyvatelstva jsou právě děti. Podle výzkumů mají totiž děti vyšší vodivost mozkové tkáně, menší velikost hlavu a tenčí lebeční kost. Výše zmíněné záření tak může snadněji proniknout do nervové tkáně mozku, kde probíhá destrukce nervových buněk, případně i expozici rakovinového bujení.

Průzkumy taktéž ukazují, že děti používající mobilní telefon jsou ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti či snížení mentálního výkonu. Co však dospělí? Může záření ovlivnit nějak dospělého člověka? U osob ve věku 25 až 30 let lze přepokládatvýskyt nádorů mozků a sluchového nervu, v pozdějším věku se pak může objevit Alzheimerova nemoc. Podle poslankyně parlamentu v kantonu trpí každý dvacátý Švýcar zdravotními problémy způsobenými zářením mobilních telefonů. Doporučuje, aby netelefonovali déle než 15 minut denně a měli během spánku telefon vypnutý a umístěný alespoň metr od své hlavy. Jaké zdravotní rizika hrozí uživatelům?

Krevní glukóza Radio Frequency Mobilní telefon Zdraví Jama Network

1. Rakovina / Nádory

Způsobují mobily rakovinu mozku? Vědci tvrdí, že jsou nebezpečné stejně jako mikrovlnky. Studie organizace National Toxicolog Program, která spadá pod americké ministerstvo zdravotnictví, tvrdí, že našla u myší spojitost mezi zářením z mobilních telefonů a rakovinou. Zároveň skupina dospěla k tomu, že čím dál je zařízení od hlavy uživatele, tím méně je škodlivé. Tudíž posílání zpráv nebo surfování po internetu by nemělo být tak škodlivé jako telefonování, kdy je mobil jen pár centimetrů od mozku.

2. Oslepnutí / krátkodobá ztráta zraku

Přestože se o jiných rizicích spojených s užíváním mobilů ve světě příliš nemluví, neznamená to, že neexistují. Své o tom ví lidé, kteří díky telefonům protrpěli částečnou slepotu. Zahraniční portál New England Journal of Medicine sdílel případ dvou žen ve věku 22 a 40 let, které trpěly celé měsíce přechodnou slepotou. Celou situaci rozluštil až doktor Gordon Plant, který se postižených žen zeptal na jednoduchou otázku, co ženy dělaly, když ztratily zrak. Obě ženy potvrdily, že se dívaly večer na svůj telefon pouze jedním okem, když ležely na straně. Jedno oko bylo přizpůsobeno světlu, druhé tmě.

3. Dopravní nehody

Jeden z nejvýznamnějších, potenciálně nepříznivých účinků používání mobilních telefonů nemá zajímavé nic společného s radiací, ale se zvýšeným rizikem vzniku a / nebo obětí dopravních nehod jako důsledek rozptýlení. Je velká pravděpodobnost, že se během řízení podíváme na nedávné zprávy a notifikace na našem smartphonu, nebo telefonujeme se svými blízkými. Bohužel, riziko telefonování nebo textových zpráv během jízdy může být potenciálně smrtelné. Téměř 26% dotázaných způsobilo dopravní nehodu z nepozornosti, když zrovna odesílali SMS zprávu, přičemž téměř polovina z případů vedla k úmrtí některého ze zúčastněných.


Jsme kreativní tým, který denně prostřednictvím svého internetového portálu FanApple.cz šíří nejnovější zprávy o dění kolem společnosti Apple. Nedílnou součástí je také tvorba recenzí na zajímavé aplikace a počítačové zařízení. Podívejte se sami na http://www.fanapple.cz