Přenos telefonního čísla se zkracuje ze 30 na pouhých 10 dní.


Zbrusu novou informací pro všechny majitele paušálů asi bude změna podmínek, tj. doby potřebné k přenosu telefonního čísla, pakliže přechází ke konkurenčnímu poskytovateli mobilních služeb. Ta vstoupila v platnost 1. února 2018. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří nejsou spokojeni se stávajícím operátorem, přechod k tomu novému je nyní jednodušší. 

Další výhody ve prospěch klienta

Podle všech faktických indicií se zdá, že současná doba je více nakloněná právům klienta. Zásadní změnu odstartovala 2. září 2017 novela ZoEK, která ve prospěch zákazníků přinesla následující důležité body: výpovědní lhůtu omezila na 30 dní a operátorům udělila povinnost informovat zákazníka při jakékoliv jednostranné změně smlouvy nejpozději měsíc předem a současně mu tím umožnit, aby od smlouvy na dobu určitou odstoupil bez smluvní pokuty.

Pokud klientovi končí platnost smlouvy, která je stanovena na dobu určitou, operátor je povinen požádat o její automatické prodloužení. Jestliže zákazník nebude souhlasit, operátor musí zajistit přechod smlouvy na dobu neurčitou. V případě porušení zákona může být operátorovi udělena Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) vysoká pokuta.

 

Jak postupovat při podávání výpovědi

Výpověď je dle zákona možné podat písemně, telefonicky nebo osobně na jakékoliv z kamenných poboček stávajícího mobilního operátora. Celý proces odlišuje typ vašeho smluvního vztahu, pakliže nějaký vůbec máte.

Máte dobíjecí kartu? V tom případě bude přechod jednoduchý

Nejjednodušší je přechod k jinému operátorovi za předpokladu, že využíváte předplacenou kartu. V tomto případě mobilní služby postačí přestat využívat a mobilní operátor časem vaši starou kartu automaticky odpojí. Pokud si ale přejete přejít ke konkurenci i s vaším telefonním číslem, je nutné u poskytovatele služeb zažádat o vygenerování ČVOP kódu, který přenos telefonního čísla, na které jste zvyklí, umožní.

Jak vypovědět smlouvu na dobu neurčitou

O něco složitější je přechod v případě, že využíváte paušál a máte smlouvu na dobu neurčitou. V tom případě je nutné podat písemnou výpověď a počkat až uplyne výpovědní lhůta. Poté už můžete bez sankcí přejít ke konkurenci. Jak dlouho trvá lhůta u jednotlivých operátorů a jakým způsobem se liší jejich požadavky na podání výpovědi?

O2

Smlouvu můžete vypovědět telefonicky, osobně na pobočce nebo písemně na adresu sídla společnosti.  Výpovědní doba trvá 42 dní.

T-Mobile

Písemnou výpověď je potřeba rovněž zaslat na adresu sídla společnosti, nebo donést osobně na pobočku. T-Mobile má výpovědní lhůtu stanovenou na 30 dní.

Vodafone

Zde můžete smlouvu vypovědět pomocí oficiálního formuláře, který je možné stáhnout na webových stránkách společnosti Vodafone. Výpovědní doba trvá také 30 dní, počítá se ovšem až do konce zúčtovacího období.

Jak vypovědět smlouvu na dobu určitou

Tento typ smlouvy se nejčastěji sjednává na dobu 2 let. Vyplatí se počkat na ukončení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy před uplynutím její lhůty, zaplatíte sankci, jejíž výše je smluvně dané konkrétním poskytovatelem. Jednou z výjimek je například případ, kdy vám operátor nějakým způsobem zhorší dané podmínky. Za těchto okolností máte právo od smlouvy odstoupit ve zkrácené výpovědní lhůtě bez sankcí a poplatků.

Máte mobilní tarif se zvýhodněným telefonem?

Pokud jste si ke sjednanému tarif pořídili také zvýhodněný mobilní telefon, případně tablet a chcete vaši smlouvu předčasně ukončit, vaší povinností zůstává doplatit produkt. Někdy i jeho plnou cenu, ne zvýhodněnou, za kterou jste jej původně pořizovali. To se liší dle podmínek jednotlivých operátorů.

 

Jak se zkrátila doba přenosu čísla?

Až donedávna mohli operátoři přenos telefonního čísla klienta k novému operátorovi zahájit až po uplynutí výpovědní lhůty. Celý proces tedy mohl trvat i déle než měsíc. Začátkem února 2018 však vstoupil v účinnost zákon o elektronických komunikacích, který svým upravuje podmínky přenosu telefonních čísel a to tak, že jeho celkovou dobu zkracuje na maximálně 10 dní. Pozor, výpovědní doba, v případě přechodu bez přenosu čísla, se nemění.


Jsme kreativní tým, který denně prostřednictvím svého internetového portálu FanApple.cz šíří nejnovější zprávy o dění kolem společnosti Apple. Nedílnou součástí je také tvorba recenzí na zajímavé aplikace a počítačové zařízení. Podívejte se sami na http://www.fanapple.cz